Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU                                                           YÖNETİM KURULU (Yedek)

Av. Ahmet AKCAN                                                             Doç. Dr. Ali Fuat BAYSAL

Doç. Dr. Şehnaz BİÇER                                                      Emel TÜRKMEN

Prof. Dr. Mehmet MEMİŞ                                                    Prof. Dr. Faruk TAŞKALE

Dr. Aslıhan ERKMEN BİRKANDAN                                     Gürcan MAVİLİ

Muammer Semih İRTEŞ                                                     Mehmet GÜRSOY

Dr. Mustafa Nasuhi ÇELEBİ                                                Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM

Dr. Zaliha ERDOĞAN PEÇE                                                 Doç. Dr. Vedat KACAR

   

DENETİM KURULU                                                           DENETİM KURULU (Yedek)

Mehmet Eray ATAY                                                            İsmet Hüsamettin YİVLİK

Dr. Sakine AKCAN EKİCİ                                                    Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ

Cahide EREL                                                                       Nuran ÖZTÜRK