5. Gümüş Lale Ödülü İslam Seçen

5. Gümüş Lale Ödülü-İslam Seçen

İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü mezunudur.

Prof. Sacit Okyay’dan klasik cilt dersi, Prof. Emin Barın’dan ise modern cilt ve kaligrafi dersleri aldı.

1961’de Süleymaniye Kütüphanesi cilt servisinde çalışmaya başlayan Seçen, 1969 yılında Prof. Emin Barın ve Rikkat Kunt ile birlikte Lizbon Gulbenkian Müzesi’ndeki İslam yazmalarının onarımı için davet edildi.

1973 – 1988 yılları arasında Kültür Bakanlığı Süleymaniye Kütüphanesi cilt ve patoloji servisinin başuzmanlık kadrosunda görev aldı. 1977 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü Geleneksel Türk Sanatları Kürsüsü’nde Türk Ciltçiliği dersleri vermeye başladı.

1989 – 2001 Yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Cilt Ana Sanat Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışan Seçen, halen aynı bölümde klasik cilt sanatı dersleri vermektedir. Aynı zamanda İSMEK Eğitim Kurumları’nda ve kişisel atölyesinde de birikimlerini aktarmaktadır.