Yönetim Kurulumuz

YÖNETİM KURULU                                                                                     

Av. Ahmet AKCAN (Başkan)                                                                           

Doç. Dr. Şehnaz BİÇER (Genel Sekreter)                                                        

Doç. Dr. Aslıhan ERKMEN BİRKANDAN (Başkan Yardımcısı)                              

Prof. Dr. Mehmet MEMİŞ (Başkan Yardımcısı)                                                                                                      

Dr. Mustafa Nasuhi ÇELEBİ                                                                         

Dr. Zaliha ERDOĞAN PEÇE                                                                    

Dr. Muammer Semih İRTEŞ                                                                                           

                                                                      

YÖNETİM KURULU (Yedek)

Doç. Dr. Ali Fuat BAYSAL

Mehmet GÜRSOY

Doç. Dr. Vedat KACAR

Gürcan MAVİLİ                                                           

Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM 

Prof. Dr. Faruk TAŞKALE 

Emel TÜRKMEN                         

                                                                                                       

DENETİM KURULU                                                                              

Dr. Sakine AKCAN EKİCİ                                                                           

Mehmet Eray ATAY                                                                            

Cahide EREL        

                                                                              

DENETİM KURULU (Yedek)

Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ           

Nuran ÖZTÜRK

İsmet Hüsamettin YİVLİK