Mirasın İzinde | Mirasın İzinde

Geri

29 Ekim 2021 Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) açılışıyla Galata’dan Taksim’e devam eden hat boyunca gerçekleşecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Geleneksel Sanatlar Derneği de 30 Ekim 2021 – 14 Kasım 2021 tarihleri arasında Taksim Camii, Taksim Maksem girişi ve Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde sergi, atölyeler, söyleşiler, imza günleri, konser ve belgesel gösterimleri düzenlemek suretiyle Beyoğlu bölgesinin sanat geçmişine ışık tutacak ve bu bölgenin yeniden canlanmasına katkı sağlayacaktır.

Düzenlenecek “Selçuklu Sergisi” ile Beyoğlu bölgesinde geleneksel sanatlarımızın tanıtılması, hatırlatılması ve görünür kılınarak gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması; ebru, taş baskı, hat, kaligrafi atölyelerinde geleneksel sanatların hazırlık ve uygulanış aşamalarının katılımcılara birinci elden uygulatılması; somut olmayan kültürel mirasımızı oluşturan sanatlarımızın ve zanaatlarımızın öğrenilip tatbik edilmesinin teşviki amaçlanmaktadır. İstanbul’un Ustaları belgesellerinin gösterimleri yapılarak geleneksel sanatlarımızı ustalarının ağzından dinlediğimiz bölümler seyirciyle buluşturulacaktır. İslam mimarisi ve tezyinatı, sanatta vergilendirme ve telif hakları, dinî müzik temalı söyleşilerle, geleneksel sanatlarımızı ve uygulayıcılarını kapsayan konulara ışık tutulurken İslam mimarisinde yeni cami uygulamaları üzerinde de durulacaktır. Geleneksel sanatlar alanında yayımlanan önemli eserler, yazarlarıyla birlikte imza günlerinde okurlarla buluşturulacaktır.