.

Hayatlarını geleneksel sanatlara adamış, bu sanatların yaşatılması, geliştirilmesi ve tanıtılmasına katkıda bulunmuş şahsiyetlere takdim ettiği Gümüş Lale Ödülü’nün sahibi,

Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Zeren Tanındı oldu.

 

Geleneksel sanatlar alanında verilen ilk ödül olan Gümüş Lale, hayatlarını geleneksel sanatlara vakfetmiş alanın duayenlerine GSD tarafından 2006 yılından bu yana verilmektedir. Daha önce Hikmet Barutçugil, Hasan Çelebi, Cahide Keskiner, Nurhan Atasoy, İslam Seçen, Ülker Erke ve Filiz Çağman’a takdim edilen Gümüş Lale Ödülü’nün sekizincisi, bu yıl Prof. Dr. Zeren Tanındı’ya sunuldu.

 

Zeren Tanındı Armağanı: İslam Dünyasında Kitap Sanatları ve Kültürü kitabının tanıtım toplantısı ve 8. Gümüş Lale Ödül Töreni, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 14.30’da Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleştirildi.

 

 

Prof. Dr. Zeren Tanındı Kimdir? İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden lisans ve doktora derecelerini alan Prof. Dr. Tanındı, 1984 yılına kadar Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde görev yapmış; Bursa Kültür Müdürlüğünde çalışmalarını devam ettirdikten sonra Uludağ Üniversitesine geçerek 1994 yılında burada Sanat Tarihi Bölümünü kurmuştur. Prof. Dr. Zeren Tanındı, İslam kitap sanatlarının her sahasında çok sayıda kitap, kitap bölümü, makale, bildiri yazmış; çeşitli sergilerde ve projelerde görev almış; emekliliğinden sonra Sakıp Sabancı Müzesi ve Sadberk Hanım Müzesi’nde danışman olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

Zeren Tanındı Kitapları

 • Zeren Tanındı (Filiz Çağman ve Ernst J. Grube ile), Islamic Painting. The Topkapı Saray Collection (Tokyo: Heibonsha Publication, 1978).
 • Zeren Tanındı (Filiz Çağman ile), Topkapı Sarayı Müzesi. İslam Minyatürleri (Türkçe ve İngilizce) (İstanbul: Tercüman Yayınları, 1979).
 • Zeren Tanındı (Filiz Çağman ile), Islamic Miniature in Topkapı Saray Museum (Tokyo: 1980).
 • Siyer-i Nebi. İslam Tasvir Sanatında Hz.Muhammed’in Hayatı (İstanbul: Hürriyet Vakfı, 1984).
 • Zeren Tanındı (Filiz Çağman ile), Topkapı Sarayı Müzesi. Padişah Portreleri (İstanbul: Yapı ve Kredi Bankası, 1984).
 • Zeren Tanındı (Filiz Çağman ile), Topkapı Sarayı Museum: The Albums and Illustrated Manuscripts, ed. J. M. Rogers (Londra ve New York: Thames and Hudson, 1986).
 • Zeren Tanındı (Julian Raby ile), Turkish Book Binding in the 15th The Foundation of an Ottoman Court Style, ed. Tim Stanley (Londra: Azimuth Edition, 1993).
 • Türk Minyatürleri (Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1996).
 • Zeren Tanındı (Serpil Bağcı, Filiz Çağman ve Günsel Renda ile), Osmanlı Resim Sanatı (İstanbul: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2006, 2012, 2019).
 • Zeren Tanındı (Serpil Bağcı, Filiz Çağman ve Günsel Renda ile), Ottoman Painting, ed. Serpil Bağcı (İstanbul: Ministry of Culture and Tourism Publications, 2010, 2019).
 • Zeren Tanındı (Ayşe Aldemir Kilercik ile), Sakıp Sabancı Müzesi Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu (İstanbul: Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları, 2012).
 • Yazıda Ahenk ve Renk. Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan Sanatlı Kitaplar, Belgeler ve Hüsn-i Hatlar, 2 cilt (İstanbul: Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi, 2019).
 • Harmony of Line and Color. Illuminated Manuscripts Documents and Calligraphy in the Sadberk Hanım Museum, 2 volumes (İstanbul: Vehbi Koç Foundation Sadberk Hanım Museum, 2019).
 • Yazıda Ahenk ve Renk. Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan Sanatlı Kitaplar, Belgeler ve Hüsn-i Hatlar Sergisi Kataloğu (Nisan-Aralık 2019) (Türkçe ve İngilizce) (İstanbul: Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi, 2019).